תקנון בדבר עריכת הסכם מתן שירותים בתשלום במשחק הפיטנס "כאסח"

קרא בעיון את תנאיי משחק הפיטנס "כאסח" (להלן: "המשחק") ואת תנאיי מתן הגישה לאתר האינטרנט kasah.co.il (להלן: "האתר") לפני שליחת הבקשה לקבלת גישה לאתר ולמשחק ולפני ההרשמה באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים שלהלן. כאשר המשתמש שולח לעורך המשחק בקשה לקבלת הרשאות גישה למשחק ולאתר באמצעות מילוי טופס באתר האינטרנט kasah.co.il וקבלת הרשאות של משתמש באתר של הפרויקט "כאסח", פירושו הסכמה מלאה ומוחלטת של המשתמש לתנאים הללו, הנחשבים על ידי עורך המשחק כתקנון בהתאם למשפט ביןלאומי פרטי.

יזם 5S GROUP (להלן: "עורך המשחק") מציע לכל אדם כשיר (להלן: "המשתמש") לערוך עמו הסכם בדבר מתן שירותים בתשלום במשחק הפיטנס "כאסח", כך גם בדבר הכנה ומתן הרשאות גישה לאתר הפרויקט בתנאים המפורטים להלן.

בהתאם למשפט ביןלאומי פרטי מסמך זה מהווה הצעה רשמית של עורך המשחק לציבור.

קבלתו של תקנון זה (להלן: "ההסכמה") שוות ערך לעריכת הסכם בדבר מתן שירותים בתשלום במשחק הפיטנס "כאסח", כך גם בדבר מתן הרשאות גישה לאתר הפרויקט kasah.co.il (להלן: "ההסכם").

כאשר המשתמש שולח לעורך המשחק בקשה לקבלת הרשאות גישה למשחק ולאתר באמצעות מילוי טופס באתר האינטרנט kasah.co.il (להלן: "הבקשה") ומבצע תשלום מראש עבור השירותים המוצעים באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PayPal, פירושו ההסכמה המלאה והמוחלטת של המשתמש לתקנון זה.

לעורך המשחק הזכות לשנות / להוסיף סעיפים באופן חדצדדי לתקנוןהסכם זה, ללא הודעה מיוחדת. תקנוןהסכם זה הינו מסמך פתוח וזמין לציבור. מהדורה נוכחית של תקנוןהסכם זה נמצאת באינטרנט בכתובת: kasah.co.il.

עורך המשחק ממליץ למשתמש לבדוק באופן קבוע את התנאים של תקנוןהסכם זה כדי לראות אם יש שינויים ו/או תוספות. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר שינויים ו/או תוספות לתקנוןהסכם מהווה הסכמה לשינויים ו/או לתוספות הללו וקבלתם על ידי המשתמש.

הצדדים מסכימים כי הסכם זה הינו הסכם מעורב, כפי שניתן להבינו בהתאם לתקנות של משפט ביןלאומי פרטי. שמות הצדדים בהסכם זה אינם משפיעים על מהותו והובאו לשימוש אך ורק מטעמי נוחות.

מושגים והגדרות

משחק הפיטנס "כאסח" זהו מכלול שלם של מרכיבים נפרדים הקשורים ביניהם שמטרתם הכללית היא להקנות למשתתף בפרויקט ידע תיאורטי ומעשי לקיום אורח חיים (הרגלי התנהגות יומיומית) מסוים המסייע לשמור על הבריאות ולשפרה באמצעות ביצוע המלצות רלוונטיות לגבי תזונה, כושר גופני, נחישות מנטלית וויתור על הרגלים מזיקים. המלצות אלה יינתנו באמצעות גישה לשירותים ולחומרים שונים של עורך המשחק התורמים להשגת היעדים הנ"ל וכתוצאה מכך ליצירת הרגלי אורח חיים בריא אצל המשתתף בפרויקט.

עונת הפרויקט "כאסח", תקופה – זו תקופת זמן שמוגדרת על ידי המארגן אשר במהלכה המשתמש יכול להשתמש בתוכן האתר הרלוונטי לאחר מתן הרשאות גישה לאתר, כך גם בתוכן שיוסיף עורך המשחק לאתר תוך 45 ימים מיום מתן הרשאות גישה לאתר למשתמש.

מארגן הפרויקט "כאסח", עורך המשחק – יזם 5S GROUP.

תקנון – מסמך זה הינו תקנון בדבר עריכת הסכם מתן שירותים בתשלום במשחק הפיטנס "כאסח" ומתן גישה לאתר האינטרנט של הפרויקט "כאסח" בכתובת kasah.co.il.

הסכם בדבר מתן שירותים בתשלום במשחק הפיטנס "כאסח" ובדבר מתן גישה לאתר האינטרנט של הפרויקט "כאסח"זהו הסכם הנערך בין המשתמש לבין עורך המשחק בדבר מתן שירותים הבאים:

 • עורך המשחק מעמיד לרשותו של המשתתף חומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" (להלן: "שירות ההשתתפות במשחק"), המהווים ידע תיאורטי ומעשי בתחום תזונה, כושר גופני, נחישות מנטלית וויתור על הרגלים מזיקים, אשר מובאים בכל צורה אובייקטיבית, לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים וחומרים אחרים הנמצאים באתר האינטרנט של עורך המשחק. מושג זה ("חומרי המידע") כולל, בין היתר, כל תוצאה של פעילות אינטלקטואלית ואמצעי אינדיווידואליזציה, כגון: קורסי וידאו, אינפוגרפיקה, ספרות, תכנות מחשב (כולל קוד מקור של אתר עורך המשחק, באופן מלא או חלקי), תכנות ויישומים לטלפונים ניידים, תמונות, טקסטים, סימנים מסחריים וסימני שירות, שמות מסחריים ושמות מותג, לוגו, קישורי היפרטקסט וחלקיהם, מידע, וידג'טים ואובייקטים אחרים, מאגרי מידע ואלמנטים של עיצוב הנמצאים באתר עורך המשחק.

 • עורך המשחק נותן למשתתף שירותי גישה ושימוש באתר ובשירותים שלו, כל גם לתוכן האתר (להלן: "שירות הגישה לאתר").

בנוסף לתקנון זה ההסכם בין המשתמש לבין עורך המשחק כולל כל המסמכים הנוספים אשר מסדירים את התנאים והכללים בדבר מתן שירותים אחרים שבאתר הנמצאים במדורים רלוונטיים של אתר האינטרנט.

"שירות ההשתתפות במשחק"עורך המשחק נותן למשתתף גישה לחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" לתקופה המוגדרת בתקנון זה באמצעות מתן למשתתף שם משתמש וסיסמה לאתר האינטרנט של עורך המשחק בכתובת kasah.co.il ולשירותים שלו.

חומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח"אלה חומרים בעלי אופי לימודי הכוללים מכלול אלגוריתמים והדרכות המתארים סדר פעולות מסוים המשפיע באופן שיטתי על הגוף, כך גם תרגילים שנבחרו במיוחד במטרה להגיע ליחס אופטימלי של גובה ומשקל, בהתאם להמלצות של ארגון הבריאות העולמי (World Health Organization).

אתר האינטרנט של הפרויקט "כאסח"מהווה מכלול משולב של תכנה וחומרה וגם מידע המיועד לפרסום באינטרנט ומוצג בצורת טקסט, תמונה, אודיו או וידאו. אתר אינטרנט בכתובת kasah.co.il הינו אחד המרכיבים המבניים של הפרויקט "כאסח", אשר, בין היתר, משמש את עורך המשחק לעריכת משחק הפיטנס "כאסח". השימוש באתר הוא כמשתמש בלבד. עורך המשחק רשאי להוסיף שירותים ושיטות השימוש באתר באמצעות הוספת שירותים.

הגישה לאתר – מתן הרשאות גישה למשתמש לאתר הפרויקט "כאסח", הן במחשבים אישיים והן בהתקנים אחרים עם מערכת ההפעלה המותקנת בהם ועם יישומים המותקנים על מנת ליצור אינטראקציה עם דפי אינטרנט ("דפדפנים") המחוברים לרשת האינטרנט.

קבלת התקנון – קבלה מלאה ומוחלטת של תנאיי תקנון זה על ידי המשתמש באמצעות שליחת בקשה לקבלת שירותי גישה לאתר ולמשחק לכתובת עורך המשחק (הבקשה תישלח באמצעות מילוי טופס באתר kasah.co.il) וביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PayPal. לאחר קבלת התקנון ההסכם ייכנס לתוקפו בתנאיי תקנון זה בדבר קבלה מלאה ומוחלטת של תנאיי התקנון שהוגדרו מראש.

שירות הגישה לאתר – מתן הרשאות גישה לאתר הפרויקט "כאסח" ולשירותים שלו, כך גם לתוכן שבאתר הפרויקט "כאסח" באמצעות מתן למשתתף על ידי עורך המשחק שם משתמש וסיסמה וגם מתן אפשרות למשתמש להשתתף בתחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק במסגרת הפרויקט "כאסח".

למשתמש תינתן גישה מלאה לכל המדורים והפונקציות שבאתר לתקופה המוגדרת בתקנון זה. למשתמש תישאר גישה מוגבלת למדורים ולפונקציות של האתר לתקופה בלתי מוגבלת עד לסירוב המשתמש לשימוש באתר ו/או הפרת תקנון זה על ידי המשתמש.

משתמש, משתתף – אדם פרטי אשר הגיע לגיל המותר על פי משפט ביןלאומי פרטי לקבלת התקנון ואשר מסכים לתנאיי תקנון זה באמצעות קבלתו. בקבלת תקנון זה המשתמש מסכים לכך שעורך המשחק יעבד את פרטיו האישיים במטרה לערוך הסכם בין המשתמש לעורך המשחק, כולל לשימוש עתידי.

תוכן – תוצאות של כל פעילות אינטלקטואלית, לרבות חומרי מידע של משחק הפיטנס "כאסח" המתייחסים לידע תיאורטי ומעשי בתחומי תזונה, כושר גופני, נחישות מנטלית וויתור על הרגלים מזיקים, המובאים בכל צורה אובייקטיבית, כולל כסרטונים, תמונות, טקסטים וכדומה, אשר נמצאים באתר הפרויקט "כאסח". מושג זה כולל, בין היתר, כל תוצאה של פעילות אינטלקטואלית ואמצעי אינדיווידואליזציה, כגון: קורסי וידאו, אינפוגרפיקה, ספרות, תכנות מחשב (כולל קוד מקור של אתר עורך המשחק, באופן מלא או חלקי), תכנות ויישומים לטלפונים ניידים, תמונות, טקסטים, סימנים מסחריים וסימני שירות, שמות מסחריים ושמות מותג, לוגו, קישורים וחלקיהם, מידע, וידג'טים ואובייקטים אחרים, מאגרי מידע ואלמנטים של עיצוב הנמצאים באתר הפרויקט "כאסח". התוכן יכול לבוא מעורך המשחק, מהמשתמש או מצד שלישי. תנאי השימוש בתוכן מתוארים בחלקו הרלוונטי של תקנון זו.

בקשה לקבלת שירות – מכלול פעולות של המשתמש שמטרתן לקבל גישה למשחק ולאתר לאחר בחירה של תנאיי גישה (תעריף תשלום) ספציפיים למשחק ותשלום עבור הרשאות גישה לאתר כאשר המשתמש שולח לעורך המשחק בקשה לקבלת הרשאות גישה למשחק ולאתר באמצעות מילוי טופס באתר האינטרנט kasah.co.il ומבצע תשלום מראש עבור השירותים המוצעים באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PayPal.

אימות הרשאות – הכנסת שם משתמש וסיסמה על ידי המשתמש על מנת להיכנס לאתר הפרויקט "כאסח" ולחיצה על כפתור "התחבר".

אזור אישי – דף המשתמש באתר הפרויקט "כאסח", שבו המשתמש מנהל את חשבונו ונכנס אליו באמצעות אימות הרשאות ומעבר למדור הרלוונטי שבאתר.

תעריף תשלום – רשימה מעודכנת של עלויות הגישה לחומרי מידע של משחק הפיטנס "כאסח" ולאתר הפרויקט "כאסח", כולל המחירים המפורסמים באינטרנט בכתובת kasah.co.il. עלות הגישה למשחק ולאתר תלויה בתנאי הרכישה המפורטים באתר kasah.co.il.

עורך המשחק קובע את תנאיי הרכישה המשפיעים על עלות הגישה למשחק ולאתר ויכול לשנות אותם באופן חדצדדי.

עלויות שונות של הגישה למשחק ולאתר, בהתאם לתנאיי הרכישה, אינן מהוות גורם מפלה כלשהו ואינן יכולות להעמיד את המשתמשים/המשתתפים במצב של אי שיוויון ביניהם.

חשבון – נתוני אימות ופרטים אישיים של המשתמש הנשמרים בשרתי האתר.

נתוני אימות – מזהה ייחודי של המשתמש בכניסה לאזור האישי. נותני אימות הם שם משתמש, סיסמה וכתובת דואר אלקטרוני.

פרטים אישיים – מידע מדויק, מלא ועדכני על המשתמש הנמצא באזור האישי. מידע זה מסופק על ידי המשתמש ועשוי להכיל שם ושם משפחה, שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני ונתונים אחרים.

פירוש מושגים אחרים שבתקנון זה נקבע בהתאם למה שנהוג ברשת האינטרנט או בתחום העסקי ובהתאם לתקנות של משפט ביןלאומי.

 1. נושא התקנון:

נושא תקנון זה מוגדר כדלקמן:

  1. מתן גישה/חומרי מידע:

   1. עורך המשחק מעמיד לרשותו של המשתמש חומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" לתקופה שמוגדרת בתקנון זה.

   1. מתן גישה לשימוש באתר הפרויקט "כאסח" בכתובת kasah.co.il לתקופה קצובה או בלתי מוגבלת, הכוללת:

 • שימוש אישי בתוכן של אתר הפרויקט "כאסח".

 • אפשרות לרשום הערות במסגרת הפלטפורמה אשר מיועדת ליצירה ולארגון של קשרים חברתיים באתר הפרויקט, כך גם לרשום תגובות להערות של משתמשים אחרים.

 • אפשרות להשתתף בתחרויות או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק "כאסח" ללא תשלום, בהתאם לתנאים של תחרויות או אירועים אלה.

 • אפשרויות אחרות המוצעות למשתמש באתר הפרויקט "כאסח".

  1. חומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" כוללים:

 • מכלול אלגוריתמים והדרכות המתארים סדר פעולות מסוים המשפיע באופן שיטתי על הגוף, כך גם תרגילים שנבחרו במיוחד במטרה להגיע ליחס אופטימלי של גובה ומשקל, בהתאם להמלצות של ארגון הבריאות העולמי (World Health Organization).

 • אלגוריתמים למדידה ולחישוב של צריכת אנרגיה יומית ממוצעת וצריכת קלוריות.

 • סרטונים המדגימים סדר ושיטה של ביצוע תרגילים במטרה להגיע ליחס אופטימלי של גובה ומשקל.

  1. תוכן הנמצא באתר הפרויקט "כאסח" כולל:

 • שיטות בישול ודוגמאות של מנות (המיועדות לצריכת אדם), כולל מידע על מצרכים הדרושים להכנתן וגם טבלאות קלוריות, חלבונים, שומנים ופחמימות במוצר הסופי שהוכן בשיטה המצוינת באתר.

 • מידע על כמויות קלוריות בסוגים שונים של מוצרים, המוצג בטבלאות גרפיות.

 • תמונות, טקסטים וחומרים לימודיים אחרים הקשורים לידע תיאורטי ומעשי בתחומים של תזונה, כושר גופני, נחישות מנטלית וויתור על הרגלים מזיקים

 • חומרים בידוריים (סרטונים, צ'אטים אינטראקטיביים, הקלטות אודיו ווידאו).

 1. עלות השירותים ותנאיי תשלום:

  1. גישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ולאתר כרוכה בתשלום. עלות הגישה היא המחיר הנקבע בהתאם לתעריף המפורט באתר kasah.co.il, אשר תלוי בתנאיי רכישה המפורטים במדור "תעריפי תשלום" באתר kasah.co.il.

  1. להלן מפורטים תעריפי תשלום עבור הגישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ולאתר הפרויקט "כאסח":

"אתלט" – תעריף תשלום עבור משתמש אחד. לפי תעריף זה המשתמש מקבל גישה מלאה לחומרי המידע ולאתר, לרבות הזכות להשתתף בתחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק במסגרת הפרויקט "כאסח".

"חכם" – תעריף תשלום עבור משתמש אחד. לפי תעריף זה המשתמש מקבל גישה מלאה לחומרי המידע ולאתר, לרבות הזכות להשתתף בתחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק במסגרת הפרויקט "כאסח". בנוסף לכך, למשתמש ניתנת זכות בלעדית לא לבצע משימת הדחה אחת במסגרת תחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק במסגרת הפרויקט "כאסח", בהתאם לכללים ו/או תקנות של תחרויות ו/או אירועים אחרים.

"משפחת על" – תעריף תשלום עבור שני אנשים – גבר ואישה, אישה ואישה, גבר וגבר – הרואים את עצמם כזוג נשוי. כל אחד מהם הופך למשתמש עצמאי. לפי תעריף זה המשתמשים מקבלים גישה מלאה לחומרי המידע ולאתר, לרבות הזכות להשתתף בתחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק במסגרת הפרויקט "כאסח".

"קליקה" תעריף תשלום עבור חמישה אנשים, אשר מקבלים גישה לחומרי המידע ולאתר. יחד עם זאת, כל אחד מהם הופך למשתמש עצמאי. כל משתמש מקבל גישה מלאה לחומרי המידע ולאתר, לרבות הזכות להשתתף בתחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק במסגרת הפרויקט "כאסח".

במקרה של בחירה בתעריף תשלום "משפחת על" או "קליקה", כל אחד מהמשתמשים מקבל אזור אישי משלו באתר.

"חכמולוג" תעריף תשלום עבור משתמש אחד. לפי תעריף זה המשתמש מקבל גישה מלאה לחומרי המידע ולאתר, לרבות הזכות להשתתף בתחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק במסגרת הפרויקט "כאסח". בנוסף לכך, למשתמש ניתנת זכות בלעדית לא לבצע משימות הדחה במסגרת תחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק במסגרת הפרויקט "כאסח", בהתאם לכללים ו/או תקנות של תחרויות ו/או אירועים אחרים.

תנאיי רכישה אחרים המשפיעים על עלות הגישה לאתר הפרויקט "כאסח" מפורטים באתר kasah.co.il.

  1. המשתמש בוחר באופן עצמאי את התעריף המתאים לו, שולח לעורך המשחק את הבקשה לקבלת שירות ומבצע תשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PayPal.

  1. המשתמש יבצע תשלום עד המועד המפורט באתר kasah.co.il. מועד התשלום הוא מועד קבלת הכספים בחשבון הבנק או PayPal של עורך המשחק או של מיופה כוחו, כפי שמוגדר בסעיף 2.3. של תקנון זה.

  1. בעת התשלום עבור הגישה, המשתמש מאשר כי הוא מבין את תנאיי תקנון זה באופן מלא ומקבל אותם. עורך המשחק שומר לעצמו את הזכות להוסיף תוכן לאתר בכל עת, ללא הודעה למשתמש.

  1. עורך המשחק רשאי לחסום את גישתו של המשתמש לאתר ו/או לאזור האישי, במקרה הפרת תנאיי התקנון על ידי שהמשתמש. במקרה זה לא יתבצע החזר כספי של התשלום שביצע המשתמש עבור השימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ולקבלת גישה לאתר הפרויקט "כאסח". בנוסף לכך, הכניסה לאזור האישי תיחסם.

  1. תשלום עבור השימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ולקבלת גישה לאתר הפרויקט "כאסח" יתבצע על ידי המשתמש באמצעות:

   1. כרטיסי אשראי MasterCard, AX, Visa או PayPal.

  1. המשתמש יכול לעיין באמצעי התשלום במהלך הגשת בקשה לקבלת שירות.

  1. המשתמש ישלם את מלוא הסכום (100%) המפורט באתר kasah.co.il.

  1. המשתמש אחראי למילוי נכון של פרטי התשלום בעת ביצוע התשלום.

  1. הצדדים מסכימים ומאשרים בזאת כי עורך המשחק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש במקרה של אי קבלת התשלום מסיבות שאינן תלויות בעורך המשחק, לרבות, אך לא רק: שגיאות תכנה או תקלה בציוד של בנקים, מפעילי תקשורת, מערכות תשלום או גורמים אחרים המספקים העברה וקבלה של תשלום מהמשתמש לעורך המשחק.

  1. הצדדים מסכימים ומאשרים בזאת כי עורך המשחק אינו מחויב לספק למשתמש גישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ובאתר הפרויקט "כאסח" לפני שהתשלום שביצע המשתמש בעת הגשת בקשה לקבלת שירות יתקבל בחשבון הבנק או PayPal של עורך המשחק או של מיופה כוחו המוגדר על ידיו.

  1. אם המשתמש שילם עבור הגישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ובאתר הפרויקט "כאסח", אך הגישה לא סופקה באשמת עורך המשחק תוך 14 ימים עקב תקלות באתרו, עורך המשחק מחויב להחזיר את הסכום ששולם על ידי משתמש, לאחר שהמשתמש ישלח בקשה לקבלת החזר לכתובת דואר אלקטרוני של עורך המשחק: [email protected] בקבלת בקשת המשתמש עורך המשחק רשאי לדרוש להציג מסמכים נוספים על מנת לזהות את המשתמש ולבצע החזר כספי. על מנת לקבל החזר כספי, על המשתמש לשמור הודעות דואר אלקטרוני מעורך המשחק, בנק או גורם אחר המעורב בתשלום אשר מאשרות את ביצוע התשלום.

  1. המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי הגישה לאתר לא תסופק: מהתקנים וממכשירים המשתמשים ביישומי תוכנה, מערכות הפעלה ואמצעים טכניים לא מורשים, בלתי רשמיים ו/או פרוצים. במקרה הפרת תנאי זה של התקנון על ידי המשתמש, לא יתבצע החזר כספי של התשלום שבוצע על ידי המשתמש עבור הגישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ובאתר הפרויקט "כאסח". עורך המשחק לא יהיה אחראי אם המשתמש לא יעמוד בתנאי זה ו/או לא יכיר אותו בזמן.

מועדי קיום משחק הפיטנס "כאסח"

 1. תוקף הגישה לשימוש באתר

  1. גישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ניתנת למשתמש לתקופת המשחק והינה ל-45 ימים קלנדריים. גישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" הינה מתן למשתמש שם משתמש וסיסמה על ידי עורך המשחק כדי לספק גישה לאתר באמצעותו מתבצע משחק הפיטנס "כאסח".

  1. עורך המשחק מחויב לספק למשתמש שם משתמש וסיסמה לאתר תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת התשלום בחשבון בנק של עורך המשחק או של מיופה כוחו המוגדר על ידיו, אך בכל מקרה לפני תחילת המשחק המפורטת באתר עורך המשחק.

  1. הגישה לשימוש באתר מסופקת למשתמש לפי סדר הבא:

   1. למשתמש ניתנת האפשרות להשתמש בתוכן האתר נכון ליום קבלת הגישה לאתר, כך גם בתוכן שיוסיף עורך המשחק לאתר במהלך 45 ימים קלנדריים לאחר מתן הרשאות (שם משתמש וסיסמה) גישה למשתמש. הגישה לתוכן הנמצא באתר במועד סיום התקופה הנ"ל ניתנת למשתמש לתקופה בלתי מוגבלת. גישה לתוכן שיוסיף עורך המשחק לאתר לאחר התקופה הנ"ל תינתן אך ורק לאחר תלשום נוסף עבור הגישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ובאתר הפרויקט "כאסח", בהתאם לתעריף התשלום ולתנאים המפורטים בתקנון זה או במהדורת התקנון התקפה ליום התשלום אשר נמצאת באתר kasah.co.il.

   2. למשתמש ניתנת האפשרות לרשום הערות במסגרת הפלטפורמה אשר מיועדת ליצירה ולארגון של קשרים חברתיים באתר הפרויקט "כאסח", כך גם לרשום תגובות להערות של משתמשים אחרים למשך תקופה בלתי מוגבלת.

   3. למשתמש ניתנת האפשרות להשתתף בתחרויות ו/או באירועים אחרים הנערכים על ידי עורך המשחק "כאסח" במסגרת הפרויקט "כאסח" ללא תשלום, בהתאם לתנאים של תחרויות ו/או אירועים אלה לתקופה שנקבעת בהתאם לסעיף 3.3.1. של תקנון זה, אשר במהלכה למשתמש יש גישה לתוכן האתר בזמן קיום תחרויות ו/או אירועים אלה.

 1. זכויות והתחייבויות הצדדים

  1. זכויות והתחייבויות של עורך המשחק:

   1. התחייבויות של עורך המשחק:

 • לאפשר למשתמש טכנית לקבל גישה למשחק ולאתר באופן שנקבע בתקנון זה.

 • לשמור על סודיות המידע (כולל נתונים אישיים) שסופק על ידי המשתמש ולא להעבירו לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש, למעט המקרים שנקבעו על ידי משפט ביןלאומי פרטי ותקנון זה.

   1. זכויות של עורך המשחק:

 • עורך המשחק רשאי לשלוח למשתמשים הודעות המכילות מידע ארגוני/טכני או מידע אחר אודות האתר, כך גם חומרי פרסום או/ו מידע באמצעות הודעות SMS, דואר אלקטרוני וכדומה.

 • אם המשתמש יצר יותר מחשבון אחד, עורך המשחק שומר לעצמו את הזכות למחוק את החשבונות שנוצרו על ידי המשתמש ו/או לחסום למשתמש את הגישה לאתר.

 • עורך המשחק רשאי להגדיר הגבלות גיל לשימוש בתוכן האתר המיועד לקהל בגיל מסוים. משמעות הדבר היא כי אנשים שלא הגיעו לגיל הנקבע על ידי עורך המשחק יימנעו מגישה או מצפייה בתוכן. עורך המשחק רשאי ליידע על כך את המשתמש באמצעות סימון מיוחד או הופעת הודעות כשהמשתמש ינסה לגשת לתוכן המיועד לקהל בגיל מסוים.

 • עורך המשחק רשאי לשים חומר פרסומי ו/או אחר בכל מדורי האתר, כך גם לעשות הפסקה בהצגת התוכן עם הצגת חומרי פרסום. המשתמש מסכים לכך בקבלת תקנון זה.

 • עורך המשחק רשאי לשנות ו/או להוסיף תנאיי התקנון באופן חד צדדי, בכפוף להצגת הודעה על שינוי/הוספה של תנאיי התקנון באתר kasah.co.il.

 • עורך המשחק רשאי לקבל שירותים מצדדים שלישיים במידת הצורך.

 • עורך המשחק רשאי לעדכן תוכן, פונקציונליות וממשק משתמש באתר בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 • במהלך התקופה של משחק הפיטנס "כאסח" עורך המשחק רשאי להשעות את פעילות האתר לתקופה שלא תעלה על 3 ימי עבודה על מנת לבצע עבודות תחזוקה ותיקון מתוכננות במשאבים הטכניים של עורך המשחק, כך גם עבודות בלתי מתוכננות במצבי חירום. במקרה של השעיית פעילות האתר מסיבות הנ"ל עורך המשחק יידע על כך את המשתמש באמצעות הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה על ידי המשתמש בעת הגשת בקשה לקבלת השירות. ביצוע עבודות תחזוקה ותיקון מתוכננות במשאבים הטכניים של עורך המשחק, כך גם עבודות בלתי מתוכננות במצבי חירום אינו נחשב להפרת התחייבויות על ידי עורך המשחק לפי תקנון זה ואינו מהווים בסיס להחזר כספי למשתמש במסגרת סעיף 2.1. של תקנון זה. במקרה של ביצוע עבודות תחזוקה ותיקון אלה, תקופתו של משחק הפיטנס "כאסח" תיארך בהתאם לכמות ימי עבודות תחזוקה ותיקון.

 • עורך המשחק רשאי לבצע פעולות אחרות בהתאם למשפט ביןלאומי פרטי.

  1. זכויות והתחייבויות של המשתמש:

   1. התחייבויות של המתשמש:

 • להשתמש בחומרי המידע ובאתר בהתאם לתקנות של תקנון זה.

 • לשלם עבור השירות תוך פרק זמן שנקבע בתקנון זה.

 • בעת ביצוע התשלום לספק לעורך המשחק מידע נכון ומלא, לרבות: שם, שם משפחה, תאריך לידה; כתובת דואר אלקטרוני, טלפון (על מנת לקבל הודעות בכל הנושאים העולים במהלך המשחק); פרטים אחרים, כמפורט בטופס בקשה לקבלת השירות. אם המשתמש לא יספק את המידע הדרוש, עורך המשחק רשאי להגביל את גישתו לשירותים.

 • בעת השימוש בשירותים חל איסור על הפרת תקנות של משפט ביןלאומי פרטי, של תקנון זה ושל כל מסמך אחר המסדיר את מתן השירותים ואת הגישה למשחק ולאתר.

 • למסור לעורך המשחק לפי דרישתו כל מידע ומסמך הדרושים לזיהוי המשתמש כצד בתקנון זה, לרבות בעת שליחה על ידי המשתמש בקשות, הודעות ופנוית אחרות לעורך המשחק.

 • להשתמש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ובאתר הפרויקט למטרות אישיות בלבד, לא להפר תקנות של משפט ביןלאומי פרטי או אחר הניתן ליישום, כך גם לשמור על הזכויות ועל האינטרסים הלגיטימיים של עורך המשחק ושל בעלי הזכויות האחרים אשר התוכן שלהם מפורסם באתר.

 • לא ליצור יותר מחשבון אחד עבור משתמש אחד.

 • להימנע מפעילות הפוגעת בעבודה התקינה של האתר, מניסיונות גישה לא מורשית לאתר ולתוצאות של פעילות אינטלקטואלית הנמצאות בו, כך גם מכל פעולה אחרת הפוגעת בזכויות של עורך המשחק ו/או צד שלישי.

 • לא לשלוח באמצעות האתר חומרים פרסומיים של מוצרים או שירותים כלשהם, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של עורך המשחק.

 • לנקוט אמצעים מתאימים כדי לאבטח הרשאות הגישה לחשבון המשתמש (כולל כתובות דואר אלקטרוני). המשתמש אחראי על כל פעולה שתבוצע באתר מחשבונו (תחת שם משתמש וסיסמה שלו). אי לכך, המשתמש חייב לצאת מהחשבון שלו (על ידי לחיצה על כפתור "יציאה") לפי מעבר לאתרים אחרים או סגירת הדפדפן.

 • ליידע את עורך המשחק מיידית על כל מקרה של גישה לאתר על ידי צד שלישי מחשבון המשתמש באמצעות פנייה לעורך המשחק בבקשה לחסום את החשבון ולקבל נתונים עבור יצירת חשבון חדש.

 • במקרה של השינוי בפרטים האישיים או בכל מידע אחר אשר סופק במעמד ההרשמה, על המשתמש לעדכן את זה באתר לא יאוחר משלושה ימים קלנדריים ממועד השינוי. זאת על מנת להבטיח דיוק, רלוונטיות ושלמות המידע.

 • להשתמש במידע שבאתר אך ורק למטרות אישיות שאינן מנוגדות לחוק, לעקרונות מוסריים ולערכים מקובלים.

 • אין לנסות להשבית או להפריע בדרך כלשהי לפעילותם התקינה של אמצעי ההגנה באתר אשר מונעים ו/או מגבילים שימוש לא נאות או העתקה של מידע ותוצאות של פעילות אינטלקטואלית הנמצאות באתר.

 • אין לנסות לשנות שום חלק באתר או להשתמש באתר או בתוצאות של פעילות אינטלקטואלית הנמצאות בו למטרות אשר אינן מפורטות בתקנון זה.

 • לקיים התחייבויות אחרות המפורטות בתקנון זה.

   1. זכויות של המשתמש:

 • המשתמש רשאי להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון זה.

 • המשתמש רשאי להפסיק את השימוש בחומרי המידע או באתר ולסרב להשתמש בחשבון שהוא יצר על ידי שליחת בקשה לסגירת החשבון לדואר אלקטרוני עורך המשחק הרשום באתר kasah.co.il. הבקשה תישלח מדואר אלקטרוני שציין המשתמש בעת ההרשמה לאתר. עורך המשחק יסגור את חשבון המשתמש תוך 10 (עשרה) ימי עסקים לאחר קבלת בקשתו בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.

 • המשתמש רשאי לבצע פעולות אחרות בהתאם למשפט ביןלאומי פרטי.

 1. תנאיי שימוש באתר:

  1. למשתמש אין זכות להעביר, לתת או למכור את האזור האישי שלו באתר לצד שלישי ללא הסכמתו של עורך המשחק.

  1. למשתמש אסור לשכפל, להעתיק, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת בחומרי המידע, תוכן ו/או בכל חלק של התוכן שבאתר ללא הסכמת עורך המשחק או בעלי זכויות של תוצאות פעילות אינטלקטואלית הנמצאות באתר.

  1. למשתמש האחריות הבלעדית על כל פעולה המבוצעת על ידיו באמצעות האזור האישי, כך גם על כל ההשלכות הנובעות משימוש זה.

  1. המשתמש אחראי על פעולותיו הקשורות ליצירה ולפרסום התגובות באתר, כך גם לפרסום המידע בדפים אישיים שבאתר בהתאם לתקנות של משפט ביןלאומי פרטי.

  1. בעת השימוש באתר אסור למשתמש להוריד, לאחסן, לפרסם, להפיץ, לספק גישה או להשתמש בכל דרך אחרת במידע אשר:

 • מכיל איומים, עלבונות, השמצות, פוגע בכבוד, במוניטין העסקי או פרטיות של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים.

 • פוגע בזכויותיהם של קטינים.

 • הינו גס, מכיל ניבולי פה, תמונות או טקסטים פורנוגרפיים, או סצנות בעלות אופי מיני.

 • מכיל אלימות או התאכזרות לבעלי חיים.

 • מכיל תיאור של אמצעי ההתאבדות ושיטותיה וכל הסתה לביצועה.

 • מכיל הסתה ו/או מלבה שנאה על בסיס גזע, דת, מוצא לאומי או אתני, מעודד פאשיזם או אידאולוגיה של עליונות על בסיס גזע.

 • מכיל חומרים עם דעות קיצוניות.

 • מעודד פעילות פלילית או מכיל טיפים, הנחיות או עצות לביצוע עבירות פליליות.

 • מכיל מידע בעל גישה מוגבלת, כולל אך לא מוגבל לסודות מדינה ומסחר ולמידע על חייהם הפרטיים של צדדים שלישיים.

 • מכיל פרסומות.

 • שמקורו בהונאה.

 • הינו קניין רוחני של צדדים שלישיים שלא הסמיכו את המשתמש להשתמש בו, או מהווה הפרה של זכויות ואינטרסים של אזרחים, גופים משפטיים או תקנות של משפט ביןלאומי פרטי.

  1. עצם השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה הסכמתו לקבלת חומרים פרסומיים אשר נמצאים באתר, כך גם חומרי פרסום או/ו מידע מעורך המשחק באמצעות הודעות SMS, דואר אלקטרוני וכדומה. אם המשתמש לא מסכים לתנאי זה של התקנון, הוא רשאי לסרב לקבלת חומרי פרסום או/ו מידע. במקרה זה האחריות של אי קבלת חומרי פרסום או/ו מידע כלשהם מוטלת על המשתמש בלבד.

  1. אם המשתמש יפר את תנאיי השימוש באתר, עורך המשחק רשאי לחסום את גישתו של משתמש זה לאתר. במקרה כזה המשתמש אינו זכאי לקבל החזר כספי לתשלום אשר הועבר לעורך המשחק עבור השירות.

 1. קניין רוחני

  1. עורך המשחק הוא בעל זכויות בלעדיות לחומרי המידע ולתוכן הנמצאים באתר.

   1. כל האובייקטים (כל תוצאה של פעילות אינטלקטואלית) המוצגים באתר, כולל אך לא מוגבל לחומרי מידע לימודיים בנושאים של ידע תיאורטי ומעשי על תזונה, כושר גופני, נחישות מנטלית וויתור על הרגלים מזיקים, אשר מובא בכל צורה אובייקטיבית, לרבות בסרטונים, תמונות וטקסטים הנמצאים באתר הפרויקט "כאסח", הינם אובייקטים אשר הזכויות הבלעדיות להם שייכות לעורך המשחק או לצד שלישי שעמו עורך המשחק הגיע להסכמה בדבר שימוש ופרסום של אובייקטים אלה באתר.

   2. למעט המקרים המפורטים בתקנון זה ובתקנות של משפט ביןלאומי פרטי, השימושים הבאים בחומרי המידע ובתוכן, אשר נמצאים באתר, אסורים: להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם, לשדר, לשדר באמצעות כבלים, להעביר, למסור לציבור, למכור, להשתמש בצורתו המקורית או לאחר שינויים, כולל בכל צורה אשר יכולה להיות דומה באופן מטעה לאמצעי אינדיבידואליזציה רלוונטיים של עורך המשחק, להשתמש במטרה לקדם מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים ו/או בכל צורה אחרת במלואם או חלקית ללא קבלת אישור מראש של עורך המשחק או בעל זכויות רלוונטי, למעט המקרים שבהם עורך המשחק או בעל זכויות רלוונטי הביעו הסכמה מפורשת לשימוש בחומרי המידע או בתוכן על ידי אדם כלשהו.

   3. מתן זכות להשתמש בתוכן למשתמשים אחרים ולעורך המשחק:

    1. כאשר המשתמש מעלה לאתר תוכן אשר שייך לו, בזאת הוא מאפשר למשתמשים אחרים להשתמש בתוכן זה בתנאים של רישיון שאינו בלעדי באמצעות צפייה (כולל העתקה) ובדרכים אחרות, במסגרת שימוש אישי, משפחתי, ביתי ואחר שאינו מסחרי, למעט המקרים שבהם שימוש כזה גורם או עלול לגרום נזק לאינטרסים המוגנים בחוק של בעל הזכויות או של צדדים שלישיים.

    2. כאשר המשתמש מעלה לאתר תוכן אשר שייך לו, בזאת הוא מאפשר לעורך המשחק להשתמש בתוכן זה ללא תשלום בתנאים של רישיון בלעדי. למשתמש נשמרת הזכות להשתמש אופן עצמאי בתוכן הרלוונטי לאורך כל תקופת התוקף של הזכות הבלעדית לתוכן זה באמצעות העתקה, הפצה, עיבוד, שידור, שידור בכבלים, הצגה או מסירה לציבור, כולל הכנסה לבסיסי נתונים ו/או לאובייקטים מורכבים או בכל דרך אחרת המפורטת בתקנות של משפט ביןלאומי פרטי. כמו כן, המשתמש מעניק לעורך המשחק זכות למסור את הזכויות שקיבל במסגרת רישיון משנה ללא קבלת כל אישור נוסף מהמשתמש ובלי לשלם למשתמש כל תמורה.

   4. השימוש בתוכן על ידי המשתמש יתבצע אך ורק למטרות אישיות שאינן מסחריות ויתאפשר בתנאי של שמירה על זכויות היוצרים, כולל סמל זכויות יוצרים Ⓒ (קופירייט) או הודעות אחרות המעידות על מקור היצירה, כך גם שמירת שם היוצר/היצירה ללא שינוי.

   5. למעט התוכן הפרטי שלו המשתמש אינו רשאי להעלות, לפרסם באתר או להשתמש באמצעות האתר בכל דרך אחרת בתוכן שאין למשתמש זכויות להשתמש בו ואינו יכול להוכיח בהצגת מסמך קיום של זכויות כאלה, לרבות תוצאות של פעילות אינטלקטואלית הנמצאות באתרים אחרים או אשר התקבלו ממאגרי מידע שונים. במקרה של פרסום תוכן על ידי המשתמש ללא הסכמתו של בעל זכויות היוצרים, האחריות על כך מוטלת על המשתמש בלבד. במקרה של תביעתו של לעורך המשחק ואם כתוצאה מכך עורך המשחק יישא בהוצאות כספיות, המשתמש מתחייב להשתתף בכל ההליכים הרלוונטיים וכן לשלם את מלוא ההוצאות הכספיות תוך 10 (עשרה) ימים מיום פנייתו של עורך המשחק למשתמש.

   6. כל שימוש באתר או בתוכן, למעט המותר לפי תקנון זה או במקרה של הסכמה מפורשת של בעל זכויות היוצרים המתאים, ללא אישור מראש ובכתב של בעל זכויות היוצרים – אסור בהחלט.

   7. אלא אם צוין אחרת במפורש בתקנון זה, שום סעיף בתקנון זה לא ייחשב כהעברה למשתמש זכויות בלעדיות לתוכן.

  1. אחריות על הפרת זכויות בלעדיות.

   1. המשתמש אחראי באופן אישי על כל תוכן או מידע שהוא מעלה, מפרסם או משתמש באופן אחר באמצעות האתר. למשתמש אין כל זכות להשתמש בתוכן באתר בכל דרך שהיא, אם אין לו את הזכויות המתאימות לביצוע פעולות אלה, אשר נרכשו או נמסרו לו בהתאם למשפט ביןלאומי פרטי.

   2. עורך המשחק שומר לעצמו את הזכות לעיין באתר ולבדוק אם נוסף תוכן אסור, כך גם את הזכות למחוק או להעביר כל תוכן ללא אישור המשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות מחיקה או העברה של תוכן שלפי דעתו של עורך המשחק עלול להפר ו/או מפר בין היתר: תקנון זה, משפט ביןלאומי פרטי; ו/או עלול לפגוע בזכויות, לגרום נזק או לאיים על בטיחות השימוש באתר על ידי משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, כך גם יוצר סיכונים עבור עורך המשחק מכל סוג שהוא.

   3. בהעלאת התוכן לאתר המשתמש נותן לעורך המשחק זכות להעתיק את התוכן ולסדרו במטרה לייעל סידורו ואחסונו באתר, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 6.1.3.2. של תקנון זה.

   4. בהעלאת התוכן בכל חלק של האתר המשתמש נותן לעורך המשחק זכות להשתמש בתוכן זה בשביל קידום האתר וכן למטרות שיווקיות אחרות, לרבות פרסום מוצרים ושירותים המוצעים והמבוצעים על ידי עורך המשחק, קבלנים שלו ושותפים אחרים, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 6.1.3.2. של תקנון זה. כדי להשיג מטרות אלה עורך המשחק רשאי ליצור יצירות נגזרות או להכניס את תוכן המשתמש לאוספים רלוונטיים, כך גם לבצע פעולות אחרות המשרתות את השגת מטרות אלה.

   5. אם המשתמש ימחק את התוכן שלו מהאתר, הזכויות לשימוש בתוכן הניתנות לעורך המשחק בכפוף לתקנון זה יגיעו לסיומן רק בתנאי שהמשתמש ישלח לעורך המשחק הודעה על כך. לעורך המשחק תישמר הזכות להשתמש בתוכן זה למשך 6 חודשים. לאחר תום התקופה שצוינה, עורך המשחק רשאי לשמור עותקי תוכן המשתמש המאוחסנים בארכיון לתקופה בלתי מוגבלת.

  1. אתרים ותוכן של צדדים שלישיים.

   1. האתר מכיל (או עשוי להכיל) קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (אתרים של צדדים שלישיים), כך גם מאמרים, תמונות, איורים, גרפיקה, מוזיקה, צלילים, סרטונים, מידע, יישומים, תכנות או תוכן אחר אשר שייך לצדדים שלישיים או נובע מהם (להלן: "תוכן של צדדים שלישיים"), אשר הינו תוצאה של פעילות אינטלקטואלית ומוגן על פי תקנות של משפט ביןלאומי פרטי.

   2. הצדדים השלישיים הנ"ל והתוכן שלהם אינם נבדקים על ידי עורך המשחק ועורך המשחק אינו יודע אם הם עומדים בדרישות כלשהן (דיוק, שלמות, עמידה בדרישות החוק וכדומה). עורך המשחק אינו אחראי על כל מידע הנמצא באתרים של צדדים שלישיים, אשר אליהם המשתמש יכול לעבור מהאתר או באמצעות תוכן של צדדים שלישיים, לרבות חוות דעת או הצהרות המופיעות באתרי הצדדים השלישיים או בתוכן שלהם. המעבר לאתרים של צדדים שלישיים מתבצע אך ורק לפי רצונו החופשי של המתשמש, לכן המשתמש מצהיר בכפוף תקנות של משפט ביןלאומי פרטי שבשום תנאי לא יהיו לו שום טענות כלפי עורך המשחק הקשורות למידע הנמצא באתרים של צדדים שלישיים, ללא קשר לנוכחות באתר המלצות, הזמנות, חסויות ואינדיקציות אחרות לאפשרות או להזדמנות להיחשף למידע זה או אחר.

   3. קישורים שבאתר או הדרכות להורדת קבצים ו/או התקנת תכנות של צדדים שלישיים, אינם מהווים אישור או תמיכה בפעולות אלה על ידי עורך המשחק.

   4. קישורים לאתרים, למוצרים, לשירותים או למידע בעל אופי מסחרי או לא מסחרי המופיעים באתר אינם מהווים המלצה לשימוש במוצרים (שירותים) אלה מצידו עורך המשחק וניתנים אך ורק מטעמי נוחות עבור המשתמש. במעבר לקישורים האלה המשתמש עוזב את האתר באופן אוטומטי.

   5. אם המשתמש מחליט לעזוב את האתר ולעבור לאתרים של צדדים שלישיים, להשתמש בתכנות של של צדדים שלישיים או להתקין אותן, הוא עושה זאת על אחריותו בלבד. כשהמשתמש עוזב את האתר ועובר לאתרים של צדדים שלישיים או משתמש/מתקין תכנות של צדדים שלישיים, המשתמש מתחייב לציית לכללים, לתקנות, למדיניות הרלוונטית ולפרקטיקות עסקיות של אלה שבתוכן שלהם הוא מתכוון להשתמש.

   6. כשהמשתמש לוחץ על קישורים בזאת הוא מסכים לכך שעורך המשחק אינו אחראי על דיוק, שמירת זכויות יוצרים, ציות לחוק, הגינות ובטיחות של מידע הנמצא באתרים אשר אליהם ניתן לעבור באמצעות הקישורים, כך גם אינו אחראי על התוצאות שיכולות לנבוע משימוש באתרים אלה. אם המשתמש משתמש בקישורים ועובר לאתרים אחרים, הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

   7. אם המשתמש מעוניין להשים קישור לאתר kasah.co.il באתר אחר, עליו לפעול לפי הכללים הבאים:

דרישות לאתר שבו מתוכננת הצבה של קישורים לאתר kasah.co.il:

 • האתר לא יכיל חומרים בעלי אופי פוגעני או לא הגון. האתר צריך לעמוד בדרישות הרלוונטיות כלפי מוצרי מידע המיועדים לשימוש על ידי כל קבוצות הגיל.

 • האתר לא יכפיש את הפרויקט "כאסח", כך גם לא יביע ביקורת עליו.

 • האתר לא יכיל מידע כוזב על הפרויקט "כאסח".

 • השימוש באתר זה צריך להתבצע על פי תקנות של משפט ביןלאומי פרטי, כך גם על פי חוקים, תקנות או כללים מקומיים.

 • האתר לא יכיל חומרים המפרים זכויות יוצרים, זכויות לסימנים מסחריים, פטנטים, כך גם פוגעים בדרך כלשהי בזכויות ו/או באינטרסים הלגיטימיים של צדדים שלישיים כלשהו, לרבות דרישות לסודיות, שמירה על סודות המוגנים על פי חוק או כל זכות אחרת של אדם פרטי או גוף משפטי. האתר לא יכיל חומרי דיבה.

 1. נוהל מתן השירות

  1. תוך יום קלנדרי אחד מרגע קבלת שם משתמש וסיסמה, על המשתמש להכיר את תוכן האתר ולקבל החלטה סופית אם להמשיך להשתמש בו או לבטל את השירות.

  1. אם במהלך 7 ימים מרגע הספקת שם משתמש וסיסמה עבור הגישה לאתר, המשתמש לא ביטל את השירות, השירות ייחשב כמסופק, תוכן האתר ייחשב כתואם את ציפיות המשתמש, הן באופן כללי והן ביחס לחלקיו הנפרדים. הצדדים של תקנון זה מסכימים ומאשרים כי אין צורך בהספקת דוח מתן השירות למשתמש.

  1. עורך המשחק מתחייב להשקיע את כל המאמצים הסבירים כדי לספק כראוי את השירות, אך אינו אחראי על אימתן השירות במקרים הבאים:

 • תקלות טכנולוגיות של ערוצי תקשורת ציבוריים שבאמצעותם מתבצעת הגישה לשירות או אובדן גישה לאינטרנט – עד לתיקון התקלות ושחזור הגישה.

 • נוכחות סימנים של גישה לא מורשית לחשבון המשתמש – למשך כל תקופת הנסיבות.

 • במקרים של נסיבות כוח עליון – למשך כל תקופת הנסיבות.

  1. חוסר אפשרות להשתמש באתר ללא אשמת עורך המשחק אינו מהווה הפרה של התקנון.

  1. עורך המשחק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש בגין הפסדים ו/או הוצאות, החמצת רווחים והפסדים עקיפים, כולל אלה הנובעים מהפרה של תקנון זה על ידי המשתמש או של מסמכים אחרים המסדירים את הגישה לאתר.

  1. עורך המשחק לא יהיה אחראי בגין הפסדים שנגרמו למשתמש, אשר משתמש בשירותי עורך המשחק בהקשר לפעילותו המקצועית (העסקית), כתוצאה מחוסר יכולת להשתמש בשירות עקב טעויות, השמטות, הפרעות, מחיקת קבצים, ליקויים, עיכובים בעבודה, העברת נתונים או ומסיבות טכניות אחרות, כך גם עקב איכות בלתי מספקת של ערוצי התקשורת הציבוריים שבאמצעותם ניתנת גישה לשירות.

  1. המשתמש יודע ומסכים כי חלק מהפעולות, כולל (אך לא רק) קבלת תשלום עבור השירות המסופק אינן מבוקרות ואינן נבדקות על ידי עורך המשחק או על ידי צדדים שלישיים, כך גם עורך המשחק לא יהיה אחראי בגין אי ביצוע תשלום ו/או אי קבלת התשלום בחשבון עורך המשחק עבור השירות.

  1. עורך המשחק אינו מחויב להודיע לצד שלישי כלשהו על אובדן הגישה על ידי המשתמש לאזור האישי ועל השלכות אפשריות הנובעות מהעדר הודעה כזאת.

  1. עורך המשחק יענה להודעות המשתמש שיישלחו רק מכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה על ידי המשתמש בעת ההרשמה לאתר או שצוינה על ידי המשתמש בעת לאחר מכן באזור האישי. המשתמש אינו יכול לשנות באופן עצמאי את כתובת הדואר האלקטרוני באזור האישי שלו, שינוי זה יתאפשר רק אם המשתמש יצור קשר עם עורך המשחק ויבקש זאת.

  1. פעולות המבוצעות באמצעות הרשאות הגישה של המשתמש מזוהות על ידי הצדדים לאלה שבוצעו על ידי המשתמש ובעלות כוח של חתימה אלקטרונית פשוטה. המשתמש אחראי על כל פעולה המתבצעת באתר באמצעות שם משתמש וסיסמה שלו, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון (כולל פעולותיהם של צדדים שלישיים), כך גם על אבטחתם של שם המשתמש והסיסמה ועל נזקים אשר העלולים להיגרם עקב שימוש בלתי מורשה של האזור האישי של המשתמש ובחתימה האלקטרונית הפשוטה. במקרה של גניבה/אובדן של שם המשתמש או הסיסמה, המשתמש נוקט באופן עצמאי את של האמצעים הדרושים כדי לשנות את סיסמת הגישה לאזור האישי ו/או השירות. עורך המשחק לא יהיה אחראי על פעולותיהם של צדדים שלישיים שבעקבותיהן התרחשה גניבה/אובדן של שם המשתמש או הסיסמה, כך גם על כל הפסדים, נזקים ו/או החמצת רווחים שנגרמו למשתמש עקב הגישה הבלתי מורשית של צדדים שלישיים לאזור האישי שלו. עורך המשחק יסייע למשתמש לשחזר את שם המשתמש והסיסמה, אך אינו מבטיח את התוצאה הסופית של פעולה זו בצורה של מתן למשתמש שם משתמש וסיסמה חדשים.

  1. עורך המשחק רשאי לשלוח למשתמש, באמצעות פרטי הקשר אשר באזור האישי, הודעות הקשורות לביצוע הסכם זה, לרבות הודעות על יתרת תקופת השירות, שיטות הארכה והודעות מידע אחרות. עורך המשחק, על פי שיקול דעתו, קובע את היקף תוכן ההודעות ואת מועדי שליחתן.

  1. עורך המשחק מספק למתשמש גישה לשימוש בחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" באמצעות אתר עורך המשחק בכתובת kasah.co.il ובשירותים שלו על ידי מתן שם משתמש וסיסמה למשתמש.

  1. באמצעות האתר ובמהלך משחק הפיטנס "כאסח" המשתמש מקבל גישה לחומרי המידע הבאים:

 • מכלול אלגוריתמים והדרכות המתארים סדר פעולות מסוים המשפיע באופן שיטתי על הגוף, כך גם תרגילים שנבחרו במיוחד במטרה להגיע ליחס אופטימלי של גובה ומשקל, בהתאם להמלצות של ארגון הבריאות העולמי (World Health Organization).

 • אלגוריתמים למדידה ולחישוב של צריכת האנרגיה היומית הממוצעת ולצריכת הקלוריות.

 • סרטונים המדגימים סדר ושיטה של ביצוע התרגילים במטרה להגיע ליחס אופטימלי של גובה ומשקל.

 1. הצהרה על אי נטילת אחריות בגין השימוש בשירות. יישוב סכסוכים.

  1. שני הצדדים אחראים על אי ביצוע או על ביצוע לקוי של תקנון זה בהתאם לתנאים המוגדרים בתקנון זה ולתקנות של משפט ביןלאומי פרטי.

  1. עורך המשחק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש על אי יכולתו להיכנס לאתר ולמשחק אם המשתמש רשם פרטים שגויים או איבד הרשאות גישה (שם משתמש וסיסמה), כך גם איבד פרטי שחזור שם המשתמש ו/או הסיסמה.

  1. עורך המשחק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש אם ציפיותיו של המשתמש לגבי תוכן חומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" לא באו על סיפוקן.

  1. במעמד הגשת הבקשה לקבלת השירות המשתמש אחראי על נכונותם של פרטיו האישיים, כך גם מאשר כי קרא תנאיי תקנון זה ומסכים עמם.

  1. כל הסכסוכים והמחלוקות ייפתרו על ידי הצדדים באמצעות משא ומתן בהתאם לנוהל קובלנה של יישוב הסכסוכים. קובלנות בכתב יישלחו לכתובות הדואר של הצדדים. כל הקובלנות חייבות להיבחן תוך 10 (עשרה) ימים קלנדריים מיום קבלתן על ידי הצד השני. סכסוכים שהצדדים לא יגיעו להסכם לגביהם יידונו בבית בית המשפט הכללי לפי הרישום של עורך המשחק.

  1. גישה לחומרי המידע של משחק הפיטנס "כאסח" ולאתר ניתנת "כפי שהיא", עורך המשחק אינו אחראי על כך ואינו נותן שום הבטחות בנושא זה.

  1. המשתמש מבין ומסכים כי עורך המשחק רשאי למחוק או להעביר (ללא הודעה מראש) כל תוצאה של פעילות אינטלקטואלית שפורסמה על ידי עורך המשחק באתר (לרבות תוכן), על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם אין בכך שינוי משמעותי של תוכן האתר וחומרי המידע המרכיבים את התוכן.

  1. המשתמש מבין ומסכים כי עורך המשחק לא יהיה אחראי כלפיו על כל תוכן אשר פורסם באתר לא על ידי עורך המשחק, כולל אך לא רק: תגובות, טקסטים, תמונות וכן כל מידע אחר שפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים.

  1. עורך המשחק לא יהיה אחראי על כל מחדל אשר אינו באשמתו, לרבות: טעויות, הפרעות, מחיקה, פגמים, עיכוב בעיבוד או בהעברת נתונים, כשל בקווי תקשורת, גניבה, הרס או גישה לא מורשית של צדדים שלישיים לתוצאות הפעילות האינטלקטואלית המפורסמות באתר. עורך המשחק לא יהיה אחראי על כל הכשלים הטכניים או בעיות אחרות שקשורות לרשתות או שירותי טלפון, מערכות מחשב, שרתים או ספקים, ציוד מחשב או טלפון, תוכנה, תקלה בשירותי דואר אלקטרוני או בסקריפטים. כך גם עורך המשחק לא יהיה אחראי על עמידתו של האתר או כל חלק ממנו (מדורים) בציפיות המשתמשים, על פעילותו של האתר ללא שגיאות וללא תקלות, הפסקת האפשרות שהמשתמש ייגש לאתר ולתוצאות הפעילות האינטלקטואלית אשר באתר, על שמירת שם המשתמש והסיסמה המאפשרים גישה למדורי אתר, על הפסדים שנגרמו למשתמשים מסיבות הקשורות לכשלים טכניים של חומרה או תוכנה.

  1. עורך המשחק מתחייב שלא להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש אשר התקבלו בעת ההרשמה למטרות פליליות כלשהן, כך גם ממתחייב לא לחשוף את הפרטים האלה, למעט המקרים המפורטים בתקנון זה. חשיפת פרטי המשתמש על ידי עורך המשחק לא תיחשב להפרה של סעיף זה אם תתבצע לפי דרישה של רשויות בקרה ואכיפת החוק, במקרים שבהם חשיפת מידע זה הינו במסגרת אחריות עורך המשחק לפי משפט ביןלאומי פרטי או במטרה לספק שירות נאות.

  1. למשתמש יש אחריות מלאה על שמירת שם המשתמש והסיסמה שלו ועל נזקים אשר עלולים להיגרם עקב אובדנם או שימוש בלתי מורשה בחשבונו. מומלץ לשנות את הסיסמה מדי פעם. עורך המשחק אינו אחראי ואינו מכסה נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה על ידי צדדים שלישיים בשם המשתמש ובסיסמה של חשבון המשתמש. כל הפעולות שמבוצעות על ידי מי שנכנס עם שם המשתמש והסיסמה של המשתמש נחשבים לפעולות של המשתמש. למשתמש יש אחריות מלאה על כל הפעולות המבוצעות באתר על ידי אדם מורשה מטעמו.

  1. עורך המשחק לא יהיה אחראי על כל נזקים למכשירים אלקטרוניים של המשתמש או של אנשים אחרים, למכשירים ניידים, כך גם לכל ציוד או תוכנה אחרים שייגרמו כתוצאה משימוש באתר או יהיו כרוכים לכך.

  1. בשום מקרה לא יהיה עורך המשחק אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ישיר, עקיף, בלתי מכוון, לרבות החמצת רווחים או אובדן נתונים, פגיעה בכבוד או במוניטין עסקי הנובע משימוש באתר או בתוצאות הפעילות האינטלקטואלית המפורסמות באתר. בכל מקרה, הצדדים מסכימים כי סכום הפיצוי למשתמש בגין הפרות כלשהן הקשורות בשימוש באתר או בתקנון זה מוגבל בסכום של 3,000 (שלושת אלפים) ש"ח.

  1. עורך המשחק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו על:

   1. פעולות המשתמש באתר.

   2. איכות המוצרים / העבודות / השירותים שנרכשו על ידי המשתמש, לאחר צפייה במסרים פרסומיים (מודעות, סרטונים וכדומה) המופיעים באתר ועל אי התאמתם האפשרית לתקנים המקובלים או לציפיות המשתמש.

   3. דיוק המידע הפרסומי שבאתר ועל איכות המוצרים / העבודות / השירותים המפורסמים.

  1. עורך המשחק לא יהיה אחראי על הפרת תקנון זה על ידי המשתמש ושומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בעת ​​קבלת מידע מכל צד שלישי על הפרת תקנון זה או זכויות / אינטרסים של צדדים שלישיים על ידי המשתמש, לשנות או למחוק כל מידע שפורסם על ידי המשתמש, כך גם להשעות, להגביל או להפסיק את גישתו של המשתמש לאתר או לחלקיו תוך מתן הודעה מוקדמת והסבר לסיבת השעיה, הגבלה או הפסקת הגישה ותוך מתן פרק זמן סביר לסילוק הסיבה.

  1. במקרה של תביעות עורך המשחק על ידי צדדיים שלישיים הנובעות משימוש המשתמש באתר, המשתמש מתחייב ליישב את התביעות הללו עם הצדדים השלישיים בכוחות עצמו ועל חשבונו.

  1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. המשתמש מאשר ומסכים כי עורך המשחק אינו מבקר ואינו אחראי על זמינותם של אתרים אלו ועל תוכנם, כך גם על כל ההשלכות הקשורות בשימוש באתרים אלה. כל מעבר בלחיצה על קישורים המשתמש מבצע על אחריותו הבלעדית.

  1. הצדדים פטורים מאחריות על אי עמידה חלקית או מלאה בהתחייבויות על פי תקנון זה, אם הדבר נבע מנסיבות כוח עליון שהתרחשו לאחר קבלת הסכמה לתקנון כתוצאה מאירועי חירום או נסיבות שלא היה ניתן למנוען, אשר הצדדים לא יכלו לחזות מראש או למנוע באמצעים סבירים.

  1. נסיבות כוח עליון כוללות אירועים שהצדדים אינם יכולים להשפיע עליהם ואינם אחראים על התרחשותם, כגון: אסונות טבע, שריפות, מצבי חירום חברתיים (מלחמות, מהומות וכדומה), מעשי רגולציה של רשויות ממשלתיות או מקומיות ונסיבות אחרות המשפיעות באופן ישיר על עמידה בתנאים של תקנון זה וגורמות לאי יכולת של הצדדים לעמוד בהתחייבויותיהם על פי תקנון זה. במקרה של נסיבות אלה, המועד האחרון למילוי התחייבויותיהם של הצדדים נדחה עד לסוף התקופה של הנסיבות המפורטות.

  1. המשתמש מבין ומסכים כי עורך המשחק אינו אחראי כלפיו על פציעות, טראומות ופגיעות אחרות לבריאותו כולל מוות שעלולות להיגרם למשתמש כתוצאה מביצוע תרגילים פיזיים במסגרת משחק הפיטנס "כאסח". האחריות על פגיעה אפשרית בבריאות או מוות היא על המשתמש בלבד.

  1. המשתמש יכיר מראש ובאופן עצמאי את טכניקות ביצוע המשימות וישקול את ביצוען תוך התחשבות במאפייניו האישיים של הגוף שלו ובריאותו. המשתמש מתחייב להיוועץ לפני המשחק ברופא משפחה בקופת חולים וגם ברופאים מומחים הבאים: אורתופדטראומטולוג, מנתח, נוירולוג, רופא אא"ג, רופא עיניים, קרדיולוג ורופאים מומחים אחרים בהתאם אינדיקציות רפואיות הקשורות בהשתתפות במשחק, כולל התווית נגד להשתתפות.

לפי תוצאות הבדיקות של רופא משפחה בקופת חולים על המשתתף לקבל חוות דעת רפואית, הכוללת הערכת מצבו הבריאותי בעניין אפשרות הביצוע של משימות המשחק.

  1. על פי חוות דעת זו המשתתף יקבל החלטה אם להשתתף במשחק על אחריותו הבלעדית.

 1. סודיות ושמירה על פרטיות.

  1. עורך המשחק אוסף ומעבד את פרטיו האישיים של המשתמש למטרות הבאות:

 • מתן שירותים למשתמש, מילוי התחייבויותיו של עורך המשחק על פי תקנון זה.

 • מניעת פגיעה בחייו, בבריאותו וברכושו של המשתמש.

 • ליידע את המשתמש על השירותים של עורך המשחק על ידי שליחת הודעות דואר אלקטרוני, SMS או באמצעות מסנג'רים.

  1. בהסכמה לתקנון זה המשתמש מסכים לעיבוד פרטיו האישיים במידה הנדרשת במסגרת השירות (רבות איסוף, מיון, צבירה, אחסון, עדכון, שינוי, שימוש, דפרסונליזציה, חסימה, מחיקה), כך גם להעברת פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, רק במקרים כשזה נחוץ כדי להבטיח את הזכויות המשפטיות של המשתמש, כמו גם במקרים שנקבעו על ידי חקיקה נוכחית ותקנון זה.

  1. עורך המשחק מתחייב לשמור על סודיותם של פרטיו האישיים של המשתמש, למנוע שימוש בלתי מורשה בפרטיו אישיים על ידי צדדים שלישיים, כך גם למנוע גישה של אנשים שאינם קשורים ישירות לביצוע תקנון זה.

  1. הכרת תנאיי סודיות ושמירה על פרטיות על ידי המשתמש פירושה הסכמתו המלאה לעיבוד פרטים אישיים שנמסרו על ידי המשתמש בעת הגשת הבקשה לקבלת השירות או רכישת הגישה למשחק ולאתר ו/או בהמשך.

  1. המשתמש מאשר בזאת כי הוא מכיר את הזכויות והחובות בהתאם לתקנות של משפט ביןלאומי פרטי.

  1. הסכמת המשתמש לעיבוד פרטיו האישיים ניתנת לביטול בכל עת.

 1. דרישות טכניות לתוכנה ולציוד של המשתמש על מנת לאפשר שימוש באתר.

  1. כדי להשתמש באתר נדרש אימות הרשאות, אמצעים טכניים מיוחדים לגישה לרשת האינטרנט העולמית ולאתר, כך גם אינטראקציה עם ממשקי אינטרנט (להלן: "אמצעי הגישה הטכניים"). אמצעי הגישה הטכניים והאינטראקציה עם ממשקי האינטרנט הם מחשבים אישיים והתקנים אחרים עם מערכת הפעלה מותקנת ועם יישומים מותקנים בשביל אינטראקציה עם דפי אינטרנט ואתרי אינטרנט (להלן: "דפדפנים"). עורך המשחק יספק גישה לאתר ממחשבים אישיים וממחשבים ניידים עם מערכת הפעלה Windows, החל מ-XP ואילך. הגישה לאתר מהתקנים אחרים ובאמצעות מערכות הפעלה אחרות אינה מובטחת.

  1. האתר מיועד לעבוד רק בגרסאות העדכניות ביותר של דפדפנים שפורסמו רשמית על ידי המפתחים שלהם. עבודה בגרסאות קודמות של דפדפנים עשויה להיות זמינה, אך אינה מובטחת.

  1. האתר מיועד לעבוד רק עם תוכנות רשמיות, מורשות כדין, שלא עברו שינוי.

  1. כדי שהאתר יפעל כראוי, הדפדפן של המשתמש חייב לעמוד בדרישות הבאות:

   1. חייב להיות מותקן רכיב תוכנה Adobe Flash Player.

   2. על המשתמש לבצע עדכונים תקופתיים של התוכנה, כולל כל רכיביה, עד לגרסתה האחרונה. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי על חוסר יכולת לצפות בתוכן בגלל היעדר Adobe Flash Player בהתקן של המשתמש, כולל כל רכיביה, ו/או חוסר יכולת לעדכן את Adobe Flash Player, כולל כל רכיביה, עד לגרסתה האחרונה.

   3. מופעל JavaScript.

  1. כדי שהאתר יפעל כראוי, אמצעי הגישה הטכניים חייבים לעמוד בדרישות הבאות:

   1. אמצעי הגישה הטכניים חייבים להיות מחוברים לאינטרנט במהירות של לפחות 256 Kbps, בשביל איכות HD – 1 Mbps.

   2. תדירות המעבד המרכזי של אמצעי הגישה הטכניים חייבת להיות לפחות 2 גיגהרץ. דגם המעבד המרכזי יהיה לפחות פנטיום 4 או אנלוגים שלו.

   3. זיכרון RAM באמצעי הגישה הטכניים חייב להיות לפחות 1 ג'יגה בייט.

  1. כל התוכן שאליו ניתנת הגישה במסגרת שירותי האתר מוגן באמצעי הגנה טכניים, אשר מפקחים על הגישה וגם מונעים ו/או מגבילים פעולות אשר אסורות על ידי בעלי זכויות היוצרים של התוכן.

  1. המשתמש מאשר ומסכים לכך שמהירות הגלישה באתר ו/או הצפייה בתוכן באינטרנט עשויה להשתנות בהתאם לתנועה מאתרים אחרים או בגלל סיבות אחרות שאינן תלויות בעורך המשחק. עורך המשחק לא אחראי על כך שבזמן מסוים, במיקום מסוים המשתמש לא הצליח לגשת לאתר ו/או לצפות בתוכן עקב מהירות גלישה נמוכה.

  1. אם המשתמש ייתקל בבעיות טכניות במהלך השימוש באתר, הצדדים מאשרים ומסכימים כי לפני שהמשתמש יפנה לעורך המשחק הוא יבצע כל פעולה אפשרית לסילוק הבעיה הטכנית.

 1. החזר תשלום.

  1. החזר תשלום עבור הגישה למשחק ולאתר יתבצע במקרים הבאים:

   1. אם תוך 7 ימים מיום קבלת הרשאות גישה לאתר ולמשחק המשתמש ישלח לעורך המשחק בקשה להחזר כספי.

   2. תקלות באתר וחוסר אפשרות להפעילו במשך יותר מ-14 ימים קלנדריים ברציפות.

  1. במקרה של ביטול השירות, בהתאם לסעיף 11.1. של תקנון זה, יגיש המשתמש לעורך המשחק בקשה להחזר כספי לכתובת [email protected]. על מנת לקבל החזר כספי, על המשתמש לשמור הודעות דואר אלקטרוני או SMS מעורך המשחק, בנק או גורם אחר המעורב בתשלום אשר מאשרות את ביצוע התשלום.

  1. החזר כספי יתבצע לא יותר מאשר תוך 30 (שלושים) ימי עסקים מיום הגשת הבקשה להחזר כספי על ידי המשתמש, אלא אם כן סוכם אחרת בין המשתמש לעורך המשחק.

  1. עורך המשחק יחזיר את הסכום ששולם על ידי המשתמש לכרטיס האשראי, אשר באמצעותו התבצע תשלום עבור הגישה לאתר.

 1. תנאים כלליים.

  1. תקנון זה והתקשרות בין עורך המשחק למשתמש כפופים לתקנות של משפט ביןלאומי פרטי ומתפרשים בהתאם. סוגיות אשר אינן מוסדרות על ידי תקנון זה, כך גם מחלוקות הקשורות בתקנון זה ניתן לפתור, במישרין או בעקיפין, בהתאם לתקנות של משפט ביןלאומי פרטי.

  1. אם, מסיבה זו או אחרת, סעיף כלשהו של תקנון זה יימצא לא תקף מבחינה משפטית, הדבר לא ישפיע על תקפות ועל ישימות של סעיפים אחרים של תקנון זה.

  1. בהתאם לתקנות של משפט ביןלאומי פרטי המעניקות לעורך המשחק את הזכות לסרב באופן חדצדדי להסכם מתן שירותים בתשלום, עורך המשחק רשאי להחליט לסרב למלא את התחייבויותיו בהסכם מתן שירותים בתשלום במשחק הפיטנס "כאסח" ובמתן גישה לאתר הפרויקט "כאסח" באופן חדצדדי מבלי להסביר את סיבות ההחלטה עם ביצוע החזר כספי למשתמש בשווי הסכום ששלום על ידיו על פי הסכם זה.

  1. שמות ומספור סעיפים בתקנון זה נועדו לצורכי נוחות הקריאה ואינם בעלי משמעות בפירושם של התנאים האלה.